پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود چهار شنبه 28 اردیبهشت 1401
اخبار
بازدید آقای دکتر پورکاظمی ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از مراحل پرورش بچه ماهی سوف
دو شنبه 15 خرداد 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در روز شنبه مورخه 13/3/97 ریاست محترم موسسه جناب آقای دکتر پورکاظمی به همراه رییس و محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی از مراحل پرورش بچه ماهی سوف سفید با هدف معرفی به آبزی پروری در قفس در مرکز تکثیر و پرورش ماهی مرحوم دکتر یوسف پور سیاهکل بازدید کردند.بر اساس تفاهم مشترک فی مابین موسسه، اداره کل شیلات و شرکت جهاد نصر برنامه ریزی گردیده تا در سالجاری تعداد 50000 بچه ماهی سوف توسط پژوهشکده تا وزن 75 گرم با غذای دستی پرورش یافته و برای اولین بار بعنوان گونه بومی به قفس های دریای خزر برای پرورش بازاری معرفی گردد.


>

تعداد بازديد:525