پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 بهمن 1401
اطلاعیه
فراخوان کارگاه آموزشی "تکثیر و پرورش انبوه کرمهای super worm و Mill worms و کاربردهای انها در صنعت آبزی پروری"در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
دو شنبه 15 خرداد 1396
.تعداد بازديد:469