پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود دو شنبه 13 آذر 1402
اطلاعیه
فراخوان کارگاه آموزشی "تکثیر و پرورش انبوه کرمهای super worm و Mill worms و کاربردهای انها در صنعت آبزی پروری"در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
دو شنبه 15 خرداد 1396
.تعداد بازديد:529