پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود پنج شنبه 3 بهمن 1398
اطلاعیه
فراخوان کارگاه آموزشی "تکثیر و پرورش انبوه کرمهای super worm و Mill worms و کاربردهای انها در صنعت آبزی پروری"در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
دو شنبه 15 خرداد 1396
.تعداد بازديد:233