پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود يک شنبه 2 اردیبهشت 1403
اخبار
صدور مجوز انتشار مجله علوم آبزی پروری پیشرفته برای پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور مجوز انتشار مجله علمی ترویجی علوم آبزی پروری پیشرفته برای پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد.این مجله بصورت الکترونیکی و با دوره انتشار فصلنامه بوده و در زمینه های مختلف تکثیر و پرورش آبزیان، تغذیه و غذای زنده آبزیان، ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان، بهداشت و بیماریهای آبزیان پرورشی ، بوم شناسی آبزی پروری و مهندسی آبزی پروری فعالیت خواهد نمود.
تعداد بازديد:786