پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " آشنایی با تکنولوژی و روند توسعه فرآوری صنعت میگوی پرورشی در ایران و جهان" در پژوهشکده
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور سخنرانی علمی تحت عنوان " آشنایی با تکنولوژی و روند توسعه فرآوری صنعت میگوی پرورشی در ایران و جهان " در مورخ 18/2/96 در سالن همایش بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی انجام شد.مهندس رفیع پور در این ارائه در ابتدا کلیاتی در مورد انواع میگو، میزان تولید میگوی دریایی وپرورشی، روند توسعه پرورش، کاهش صید به دلیل بیماری، کاهش ذخایر، پیش بینی میزان تولید، وضعیت موجود انواع عرضه، قیمت، نوع و روشهای بسته بندی، عرضه میگو در ایران وجهان اشاره نمودند و در ادامه چند نمونه از فلوچارت های فرآوری با موضوعات فنی مهم که از پارامتر های حساس به جهت حفظ کیفیت و تضمین ایمنی تولید می باشد با تصاویر ماشین آلات کامل وپیوسته وفیلم کاربردی آن از ابتدا فرآیند تولید میگو تا انجماد وبسته بندی و عرضه بطور مبسوط ارائه شد.تعداد بازديد:589