پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود دو شنبه 13 آذر 1402
اخبار
برگزاری همایش یک روزه روش های ثبت اطلاعات محققین در سامانه علم سنجی سازمان تات در پژوهشکده
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در روز یکشنبه مورخ 96.2.17 همایش یکروزه ای با عنوان روش های تکمیل اطلاعات محققین در سامانه علم سنجی سازمان تات در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و با حضور تمامی محققین و اعضاء هیات علمی پژوهشکده از ساعت 8 تا 16 تشکیل گردید. در این همایش نحوه نمایه کردن تولیدات علمی محققین در سامانه های Scopus، Google scholar و Orkid توسط مدرسین آموزش داده شده و به صورت عملی اطلاعات برخی از محققین وارد سامانه علم سنجی گردیده و شاخص h-index آنها تعیین گردید. در این همایش همچنین استفاده از سامانه Web of science برای تعیین صحت مقالات از نظر ISI بودن و موقعیت آنها در طبقه بندی علمی (از جنبه Q1,Q2, Q3, Q4) آموزش داده شد.تعداد بازديد:530