پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 27 دی 1399
اخبار
ارائه سخنرانی علمی با عنوان " آشنایی با تکنولوژی و روند توسعه فرآوری صنعت میگوی پرورشی در ایران و جهان" در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1396
.تعداد بازديد:377