پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود چهار شنبه 9 آذر 1401
اخبار
ارائه سخنرانی علمی با عنوان "بررسی توام پلی فنل های چای سبز و بسته بندی وکیوم جهت افزایش ماندگاری گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای" در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 29 فروردین 1396
.تعداد بازديد:463