پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود يک شنبه 6 اسفند 1402
اخبار
برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان شیلات ایران و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
دو شنبه 21 فروردین 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در روز یکشنبه مورخ 96.1.19 ساعت 8 صبح به دعوت سازمان شیلات ایران جلسه هماهنگی فعالیتهای فی مابین سازمان شیلات ایران و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با حضور ریاست سازمان ، معاونین سازمان، مدیران کل شیلاتی استان های ساحلی شمال و جنوب و مدیران شیلاتی استان های غیر ساحلی کشور با ریاست موسسه، معاونین و روسای پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی کشور در سالن همایش های سازمان شیلات برگزار گردید. در این نشست ریاست سازمان شیلات و ریاست موسسه به طرح اولویت های برنامه اجرایی و تحقیقاتی سال 96 پرداخته و در خصوص هماهنگی فعالیت های اجرایی و تحقیقاتی شیلاتی در مناطق توصیه های لازم را ارائه نمودند.در پایان جلسه برخی مدیران شیلاتی و روسای تحقیقاتی به طرح دیدگاهها و پیشنهادات پرداختند.تعداد بازديد:518