پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
شنبه 19 فروردین 1396
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور روز چهارشنبه مورخ 96.1.16 اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با حضور ریاست، معاونین ، روسای بخش های تخصصی، روسای ایستگاههای تحقیقاتی و مدیران ستادی پژوهشکده برگزار شد.در این نشست ابتدا آقای دکتر خانی پور با تبریک سال نو عملکرد علمی، پژوهشی و اجرایی سال 95 پژوهشکده را مطرح وبه نقاط قوت و ضعف اشاره نمودند.در ادامه ریاست پژوهشکده اولویت برنامه های های پژوهشی و اجرایی پژوهشکده در سال 96 را اعلام و از کلیه مدیران درخواست کردند که با توجه به نامگذاری این سال به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری در اجرای احسن آن با بهره گیری از ظرفیت های بالای علمی و اجرایی پژوهشکده تلاش نمایند.در ادامه معاونین پژوهشکده و مدیران تحقیقاتی و اداری نیز به ارایه گزارش عملکرد 95 و برنامه 96 بخش خود پرداخته و راهکارها و مشکلات جمع بندی گردید.تعداد بازديد:482