پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
اخبار
برگزاری سمینار علمی با عنوان " آنالیز مواد غذایی" در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
دو شنبه 16 اسفند 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور مورخ 95.12.15 ساعت 10 سمینار علمی با عنوان "آنالیز مواد غذایی " توسط آقای مهندس محمد رضا رمضانی کارشناس ایستگاه تحقیقاتی تغذیه و غذای زنده آبزیان در سالن کنفرانس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی برگزار گردید. در این سمینار به روش های مختلف آنالیز مواد ، جیره های غذایی و نیز ترکیبات شیمیایی بدن آبزیان پرورشی پرداخته شده و اهمیت آنها در فعالیت های تحقیقاتی بیان گردید. همچنین پتانسیل های بالقوه پژوهشکده آبزی پروری در راستای ارایه خدمات آزمایشگاهی در این زمینه به دانشگاه ها، سازمان های مرتبط و پرورش دهندگان آبزیان در کشور مورد تاکید قرار گرفت.تعداد بازديد:513