پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
برگزاری جلسه دفاعیه گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی " بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (سرب، کادمیوم) در بافت خوراکی عضله ماهیان سرد آبی (قزل آلای رنگین کمان پرورشی) در نواحی تالش و رودسر استان گیلان" در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
دو شنبه 16 اسفند 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور مورخ 14/12/95 ساعت 14:15 دفاعیه گزارش نهایی پروژه " بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (سرب، کادمیوم) در بافت خوراکی عضله ماهیان سرد آبی (قزل آلای رنگین کمان پرورشی) در نواحی تالش و رودسر استان گیلان ( Oncorhynchus mykiss) " در سالن کنفرانس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با حضور داوران و محققین برگزار گردید و خانم مهندس سیف زاده عضو محترم هیئت علمی بخش فرآوری پژوهشکده در سمت مجری پروژه از آن دفاع نمودند. این پروژه در راستای تحقق اهداف طرح " بررسی میزان تجمع فلزات سنگین سرب و کادمیوم درگوشت خوراکی عضله ماهی قزل آلای پرورشی در ناحیه تالش و مقایسه آن با رودسر، میزان تجمع فلزات سنگین سرب و کادمیوم درگوشت خوراکی عضله ماهی قزل آلای پرورشی بین گروه های وزنی و جنس های نر و ماده در ناحیه تالش و مقایسه آن با رودسر و میزان تجمع فلزات سنگین در گوشت خوراکی عضله ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی نواحی تالش و رودسر در مقایسه با استانداردهای جهانی FAO و FDA به انجام رسیده و نتایج آن در اختیار کارفرما سازمان شیلات ایران قرار گرفت. در پایان جلسه مجری محترم به پرسش های داوران و حضار پاسخ دادند.تعداد بازديد:714