پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود دو شنبه 13 آذر 1402
اخبار
برگزاری بیست و پنجمین جلسه کارگروه توسعه پرورش ماهی در قفس استان گیلان
يک شنبه 28 آذر 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور روز پنجشنبه مورخ 95/9/25 بیست و پنجمین جلسه کارگروه توسعه پرورش ماهی در قفس استان گیلان به ریاست معاونت محترم فنی استانداری گبلان و دبیری مدیر کل محترم شیلات استان و اعضای کارگروه در استانداری گیلان برگزار شد.در این جلسه گزارشی از اقدامات شرکت های جدید متقاضی استقرار قفس در دریای خزر، مشکلات شرکت های جدید خصوصا مشکلات اعتباری و چگونگی استقرار مدل قفس غوطه ور ساخته شده توسط دانشگاه گیلان در منطقه آزاد انزلی ارائه شد. آقای دکتر خانی پور رییس پژوهشکده آبزی پروری پیشنهاد نمود بدلیل آشنایی بیشتر با جزئیات فنی و تخصصی مدل قفس ساخته شده ، طراح و سازنده قفس در اولین جلسه کمیته علمی و فنی پرورش ماهی در قفس که در پژوهشکده تشکیل می شود مراحل طراحی و ساخت آن را تشریح نموده و نظرات این کمیته به کارگروه اعلام گردد که مورد تصویب قرار گرفت.ایشان همچنین گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص امکان خرید بچه ماهی آزاد کورا بعنوان گونه بومی دریای خزر و یک گونه سریع الرشد و اقتصادی از جمهوری آذربایجان را بیان نموده و پیشنهاد نمود هیئتی از محققین پژوهشکده به اتفاق شیلات و محیط زیست با تامین اعتبار لازم از استانداری در آینده نزدیک از این کارگاه تکثیر بازدید و در صورت تایید ، برنامه ریزی خرید و انتقال با کسب مجوزهای لازم انجام شود.در این خصوص برنامه سفر به تصویب رسیده و تصمیم گیری شد که در جلسه بعدی کارگروه گزارشی از خصوصیات ریخت شناختی ، زیست شناختی و ویژگیهای مناسب آن برای پرورش در قفس توسط پژوهشکده ارائه شود.تعداد بازديد:505