پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 17 آذر 1402
اخبار
گزارش پیگیری پیشرفت فعالیتهای مرتبط با اعتبارات تملکی از محل اوراق قرضه اسلامی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
شنبه 22 آبان 1395
.
گزارش پیگیری پیشرفت فعالیتهای مرتبط با اعتبارات تملکی از محل اوراق قرضه اسلامی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی چهارشنبه مورخه 19 آبانماه: 1) استعلام درب اتوماتیک و تابلو LED تنظیم و در اختیار شرکتهای مرتبط قرار گرفته است. و پاسخ ها تا یکشنبه 23 آبانماه دریافت میگردد. 2) برای برنده استعلام سوله تحقیقاتی جهت عقد قرارداد در روز شنبه 22 آبانماه دعوتنامه ارسال گردید. 3)مشخصات فنی دقیقتر سبستم فریونی بخش فرآوری که به دفتر فنی مؤسسه ارسال شده است بلافاصله پس از تائید موسسه جهت استعلام ارسال خواهد شد. 4)با توجه به حجم و ابعاد استعلام ارسال شده جهت تعمیرات ساختمانی چنانچه تا روز یکشنبه آینده پاسخ کافی دریافت نشود استعلام مجدد به صورت تفکیک شده و جزئی تر صورت پذیرد. 5) در زمینه ساخت سرایداری ایستگاه کشت تلفیقی با توجه به ارسال استعلام ها و محدودیتهای زمانی ساخت و ساز امور مالی و دفتر فنی با هماهنگی هم راه کارهای مناسب را پیشنهاد نمایند.
تعداد بازديد:534