پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود دو شنبه 13 آذر 1402
اخبار
برگزاری جلسه پیگیری اعتبارات عمرانی از محل اوراق اسلامی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
دو شنبه 17 آبان 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور جلسه پیگیری اعتبارات عمرانی از محل اوراق اسلامی ساعت 14:30 روز یکشنبه 16 آبانماه با حضور ریاست ؛معاون اداری مالی و مدیران امور مالی و امور پشتیبانی و مسئول فنی مهندسی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی تشکیل گردید. در این جلسه ضمن مرور تصمیمات جلسه قبل موارد انجام شده و موارد در دست پیگیری مشخص و در جمعبندی مقرر شد تا جلسه بعدی اقدامات زیر انجام و نتیجه در جلسه ارائه گردد: 1) در زمینه استعلام سوله تحقیقاتی با توجه به اعلام آمادگی برخی از سوله سازان مطرح استان مقرر شد. برای دریافت پاسخ استعلام ها بیش از روز سه شنبه 18 آبان فرصت داده نشده و روز چهارشنبه بررسی و دعوت از برنده انجام شود. 2) در مورد خریدکالاهای اداری با توجه به اینکه استعلام آن امروز برای واجدین شرایط در رشت و انزلی و تهران ارسال گردیده است پیش بینی شد تا پایان هفته نتایج نهایی مشخص و هفته آینده قرارداد مربوطه منعقد گردد. 3)در زمینه آسانسور هم با توجه به ارسال استعلام برای شرکتهای مختلف در استان و تهران مقرر شد پیگیری اخذ پاسخ توسط پشتیبانی انجام و تا پایان هفته شرکت برنده مشخص گردد. 4) در مورد سیستم فریونی بخش فرآوری با توجه به ارائه سیستم مشابه توسط برخی شرکتها و به منظور صرفه جویی در زمان مقرر شد ابتدا استعلام در خصوص سیستم مصوب موسسه انجام گرفته و در مورد استعلام برای سیستم های جایگزین هم در صورت تایید مدیریت محترم فنی مؤسسه و فرصت زمانی کافی استعلام انجام شود. 5) در خصوص تعمیرات خودرویی با توجه به تهیه فهرست اقدامات و تعمیرات مورد نیاز هر خودرو مقرر شد فردا استعلام تعمیرات به نمایندگی های فعال استان ارائه و حتی المقدور تا پایان هفته پاسخ ها دریافت گردد. 6) در زمینه پروژه سرایداری ایستگاه کشت تلفیقی مقرر شد اولویت به استفاده از تکنولوژی پیش ساخته داده شده و طرح معماری تهیه شده در این زمینه توسط مسؤل فنی پژوهشکده برای سازندگان استانی ارسال و استعلام صورت گیرد.
تعداد بازديد:539