پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود دو شنبه 13 آذر 1402
اخبار
برگزاری جلسه پیشرفت امور عمرانی و تجهیز پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
شنبه 15 آبان 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در تاریخ 95 / 8 / 12 سومین جلسه بررسی عملکرد و پیشرفت بودجه تخصصی موسسه در امور عمرانی و تجهیز با استفاده از اوراق اسلامی با حضور رییس، معاونت اداری مالی و روسای ادارات ستادی پژوهشکده برگزار گردید.در این جلسه با توجه به محدودیت زمانی موجود تا پایان مهلت سر رسید اوراق ، برای مراحل مختلف هر فعالیت برنامه اجرایی زمان دار تعیین و مجریان خاص مشخص گردید.همچنین تصمیم گیری شد که هر روز جلسه بررسی عملکرد و پیشرفت در یک زمان کوتاه تا رسیدن به نتیجه مطلوب برگزار گردد.تعداد بازديد:1092