پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
اخبار
برگزاری جلسه ستاد مبارزه با سنبل آبی در موسسه تحقیقات برنج در رشت
دو شنبه 10 آبان 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور روز شنبه 95.8.8 جلسه ای پیرامون پیشرفت کار فعالیت های مختلف مربوط به مبارزه با سنبل آبی در موسسه تحقیقات برنج در رشت برگزار گردید. در این جلسه هر یک از گروه های کاری، گزارشی از فعالیت های خود ارائه کردند. کارشناسان موسسه تحقیقات برنج به تاثیر برخی از سموم کشاورزی در کنترل سنبل آبی اشاره نمودند. آقای دکتر ولی پور معاون پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و آقای دکتر میرزاجانی مجری طرح سنبل آبی نیز که در این جلسه حضور داشتند گزارشی از روند اجرایی پروژه های مختلف طرح مورد نظر ارائه کردند. در انتهای جلسه نیز پیشنهاد شد که جلسه آتی ستاد در پژوهشکده آبزی پروری برگزار گردد که مورد تایید اعضاء قرار گرفت. همچنین مقرر شد بازدیدی از مکان های حضور سنبل آبی در تالاب انزلی که در نتیجه تحقیقات اخیر پژوهشکده آبزی پروری بدست آمده است با حضور برخی از اعضاء انجام گیرد.تعداد بازديد:511