پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود چهار شنبه 9 آذر 1401
اخبار
برگزاری جلسه مشترک محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور به منظور بررسی همکاری های مشترکبا اساتید دانشگاه گیلان
شنبه 24 مهر 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور پیرو تصمیمات متخذه در جلسه توسعه همکاریهای مشترک موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با دانشگاه گیلان با حضور روسای محترم موسسه و دانشگاه ، روسای پژوهشکده آبزی پروری، موسسه تاسماهیان و دانشکده منابع طبیعی در خصوص تدوین و اجرای طرح مشترک طرح اقتصاد مقاومتی قفس در استان گیلان اولین جلسه تدوین طرح با حضور اساتید دانشگاه گیلان در تاریخ 95/7/17 در پژوهشکده برگزار گردید.بر اساس نتایج این جلسه و با هدف رسیدن به میزان تولید پیش بینی شده مقرر گردید که سه طرح جامع در محورهای تنوع گونه ای با مدیریت پژوهشکده، سازه مناسب با مدیریت دانشگاه و مدیریت پرورش شامل تغذیه ، بهداشت و بیماریها ، نگهداری و پاکسازی قفس ها و اثرات زیست محیطی بصورت پروژه های مستقل توسط هرکدام از اعضای کارگروه تدوین و پس از بررسی و داوری برای تصویب و اجرا اقدام گردد.تعداد بازديد:482