پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود پنج شنبه 10 آذر 1401
اخبار
برگزاری هفتمین جلسه شورای اداری و مالی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
شنبه 24 مهر 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور هفتمین جلسه شورای اداری و مالی با حضور مدیران تحقیقاتی و اداری و برنامه ریزی پژوهشکده برگزار و در خصوص موارد ارجاعی به شورا خصوصا اجرای آخرین دستورالعمل های صادره از سوی موسسه بحث و تبادل نظر شد.تعداد بازديد:734