پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود دو شنبه 13 آذر 1402
اخبار
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه "ارزیابی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی و سطح تروفی دریاچه نئور اردبیل"در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
شنبه 24 مهر 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور برگزاری جلسه دفاعیه در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در تاریخ 18/7/95 جلسه دفاعیه پروژه ارزیابی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی و سطح تروفی دریاچه نئور اردبیل برگزار و مجری پروژه به سوالات داوران و محققین شرکت کننده در این دفاعیه پاسخ داد.تعداد بازديد:558