پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
اخبار
همکاری با دانشگاهها و اجرای سه پروژه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد در ایستگاه تحقیقاتی تغذیه و غذای زنده آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
شنبه 24 مهر 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور پروژه های دانشجویی تحت عناوین " تأثیر جایگزینی نسبی گلوتن گندم بجای پودر ماهی و شاخص های رشد ،بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی سفید" ، تعیین فاکتورهای رشد و خونی بچه ماهی سفید تغذیه شده با سطوح مختلف جاذب غذایی طبیعی (گاماروس) و تعیین فاکتورهای رشد و خونی بچه ماهیان سفید تغذیه شده با سطوح مختلف جاذب غذایی مصنوعی (بتائین) در ایستگاه تحقیقات تخصصی تغذیه و غذای زنده آبزیان (ساحل غازیان) پژوهشکده آبزی پروری اجرا و با موفقیت خاتمه یافت. برای اندازه گیری آنالیز لاشه در مرحله پایانی(اندازه گیری پروتئین ، چربی، خاکستر و رطوبت) ماهیان هر تیمار به تفکیک به آزمایشگاه آنالیز ایستگاه فوق منتقل گردیدند. در اجرای این سه پروژه علاوه بر توسعه همکاریهای پژوهشکده با دانشگاهها ، مبلغی حدود 60 میلیون ریال برای ایستگاه تغذیه درآمد داشته است.تعداد بازديد:520