پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 27 دی 1399
اخبار
سخنرانی علمی تحت عنوان "بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و سطح تروفی دریاچه نئور" در پژوهشکده آبزی پروری برگزار می گردد.
شنبه 17 مهر 1395
.
سخنرانی علمیتعداد بازديد:336