پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
برگزاری جلسه پیش دفاع پروژه بررسی و شناسایی انگلهای کرمی در پنج گونه ماهی تالاب انزلی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
شنبه 10 مهر 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی جلسه پیش دفاع پروژه بررسی و شناسایی انگلهای کرمی در پنج گونه ماهی تالاب انزلی آقای دکتر میرهاشمی نسب عضو هیئت علمی بخش بهداشت و بیماریها آبزیان در پژوهشکده آبزی پروری ٱبهای داخلی با حضور داوران و محققین پژوهشکده برگزار گردید.تعداد بازديد:504