پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
انتشار کتاب "تاثیر شانه دار مهاجم (mnemiopsis leidyi) بر جوامع زئوپلانکتون های دریای خزر" توسط محقق بخش بوم شناسی آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
يک شنبه 4 مهر 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کتاب "تاثیر شانه دار مهاجم (mnemiopsis leidyi) بر جوامع زئوپلانکتون های دریای خزر" تالیف دکتر سیامک باقری محقق بخش بوم شناسی آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی توسط انتشارات lap آلمان به چاپ رسید.تعداد بازديد:553