پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
دبیرخانه پژوهشی سنبل آبی
شروع عملیات اجرایی طرح مبارزه با گیاه مهاجم سنبل آبی با محوریت پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
تاريخ ارسال: چهار شنبه 24 شهریور 1395
<br>در ادامه فعالیتهای دبیر خانه پژوهشی مبارزه با گیاه مهاجم سنبل آبی مستقر در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور اسناد تهیه شده سه طرح در بهمن ماه 1394 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اداره حفاظت محیط زیست استان گیلان ارسال گردید. طی اردیبهشت و خرداد ماه 1395 دفاعیه های لازم با حضور شورای پژوهشی و مشاوران دو سازمان مذکور انجام گرفت. همچنین طرح های مذکور در کارگروه طرح احیای تالاب انزلی در استانداری گیلان مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند. در ادامه بررسیهای اداره کل محیط زیست گیلان طرح جامع مبارزه بیولوژیک بواسطه کمبود اعتبارت و موانع موجود برای ورود گونه های کنترل کننده بیگانه، مورد موافقت قرار نگرفت. <br>به پیشنهاد اداره کل حفاظت محیط زیست با تلفیق اسناد پروزه ها، طرح بررسی پراکنش، بوم شناسی و کنترل گیاه سنبل آبی در تالاب انزلی تهیه شد و برای اداره کل محیط زیست ارسال گردید. طرح مذکور در اولین نشست منطقه ای آموزش، پژوهش و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست کشور که در تیر ماه 1395 در هتل سفیدکنار انزلی برگزار شد ، ارائه شده و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. <br>موافقتنامه انجام طرح تحقیقاتی مذکور در مرداد ماه 1395 به امضای رواسای پژوهشکده آبزی پروری و اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان رسید. <br>این طرح شامل چهار پروژه 1- بررسی پراکنش گیاه 2- بررسی کنترل شیمیایی گیاه سنبل آبی<br>3- شناسایی فون حشرات در گیاه سنبل آبی ، 4- مطالعه عوامل بیماریزای قارچی همراه گیاه مهاجم سنبل آبی<br>می باشد. عملیات اجرایی هریک جداگانه از شهریور آغاز گردید.<br>
تعداد بازديد:467