پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود چهار شنبه 12 مهر 1402
اخبار
برگزاری جلسه کارگروه پرورش ماهی در قفس استان در استانداری گیلان
سه شنبه 23 شهریور 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در تاریخ 95/6/18 جلسه کارگروه پرورش ماهی در قفس در دفتر معاونت عمرانی استانداری گیلان و با حضور معاونت محترم عمرانی استانداری، معاونت تکثیر و بازسازی ذخایر سازمان شیلات ایران، مدیران کل استانی، نماینده محترم مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی، متقاضیان جدید پرورش ماهی در قفس و پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی تشکیل شد.دراین جلسه آقای مهندس شعبانی مدیر کل محترم شیلات گیلان گزارشی از فعالیتهای انجام گرفته را ارائه و در خصوص برخی موارد مهم برای تسریع در روند فعالیت شرکت های متقاضی از جمله تامین بچه ماهی موردنیاز برای دوره جدید پرورش، میزان غذای مورد نیاز و مجوزها و اقدامات انجام گرفته برای راه اندازی چند کارخانه تولید غذای آبزیان در استان گیلان، ساخت کشتی پشتیبان قفس هاو تامین اسکله صیادی در محدوده منطقه آزاد انزلی بحث و تبادل نظر انجام و تصمیماتی اتخاذ گردید.در این جلسه رئیس پژوهشکده آبزی پروری آقای دکتر خانی پور نیز به شرح اقدامات علمی و پژوهشی در این زمینه پرداخته و گزارشی از اقدامات انجام شده درموسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و پژوهشکده در خصوص معرفی گونه های جدید مانند سوف سفید و ماهی آزادخزر (جمعیت کورا) به آبزی پروری در قفس های دریای خزر را ارائه داد.تعداد بازديد:573