پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود دو شنبه 13 آذر 1402
اخبار
برگزاری جلسه بازنگری استاندارد خاویار و ویژگیهای خاویار پرورشی
سه شنبه 23 شهریور 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی جلسه بازنگری استاندارد خاویار و ویژگیهای خاویار پرورشی پنجشنبه مورخ ۹۵/۶/۱۸ با حضور دبیر و مسول استاندارد استان گیلان و نمایندگان شرکت مادر تخصصی و دفتر بهبود کیفیت استان گیلان و تهران و مهندس جلیلی سرپرست بخش بیوتکنولوژی موسسه و کارشناسان بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در سالن کنفرانس بخش فرآوری تشکیل و در این جلسه کلیه بندهای این استاندارد مجددا ویرایش گردید و این استاندارد آماده ارسال به کمیته فنی برای تصویب نهایی شد.تعداد بازديد:536