پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود دو شنبه 13 آذر 1402
اخبار
آغاز آزمایش مقدماتی بهبود کیفیت آب تالاب و حذف لجن بستر تالاب انزلی با استفاده از مواد زیست پالا توسط همکاران بخش آبزی پروری پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
يک شنبه 21 شهریور 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی آزمایش مقدماتی بهبود کیفیت آب تالاب و حذف لجن بستر تالاب انزلی با استفاده از مواد زیست پالا توسط همکاران بخش آبزی پروری در آزمایشگاه بخش تکثیر و پرورش آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور از روز چهارشنبه 95.6.17 آغازگردید. این آزمایش در حال حاضر در اشل آزمایشگاهی در حال انجام است.تعداد بازديد:644