پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
تمدید پروانه بهداشتی ساخت دو فرآورده غذایی آبزیان در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
شنبه 20 شهریور 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بر اساس بازدیدهای دوره ای و نمونه برداری های انجام شده و با تایید کیفیت غذایی وبهداشتی دو فرآورده برگر ماهی منجمد نیمه آماده و ماهی دودی منجمد تولید شده در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده توسط معاونت غذا و دارو ، پروانه بهداشتی این فراورده ها تایید و از تاریخ ۹۶/۶/۲ به پژوهشکده ابلاغ شد.تعداد بازديد:465