پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
بررسی بهداشتی بچه ماهیان کپور تالابی تکثیر شده در پژوهشکده پیش از رهاسازی در بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان پژوهشکده آبزی پروری
سه شنبه 16 شهریور 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در راستای اجرای پروژه تکثیر کپور ماهیان تالابی، محققین بخش بهداشت و بیماری های آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، انزلی، بررسی بهداشتی بچه کپور ماهیان تالابی را پیش از رهاسازی در تالاب انزلی انجام دادند.تعداد بازديد:560