پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
بررسی علل تلفات ماهیان قزل آلا توسط محققین بخش بهداشت و بیماری های آبزیان پژوهشکده
سه شنبه 16 شهریور 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با مراجعه پرورش دهندگان ماهیان قزل آلای پرورشی استان گیلان به بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان پژوهشکده آبزی پروری ، انزلی ، ارائه خدمات تشخیصی از سوی بخش بهداشت و بیماری های آبزیان پژوهشکده در خصوص بررسی علل تلفات ماهیان صورت پذیرفت.تعداد بازديد:567