پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
اتمام پروژه مطالعات جامع دریاچه نئور اردبیل و ارسال گزارش نهایی توسط محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
يک شنبه 14 شهریور 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی قرارداد پروژه مطالعات جامع دریاچه نئور اردبیل در سال 1392 بین اداره کل محیط زیست استان اردبیل و پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور منعقد و در سال 1395 خاتمه یافت .گزارش نهایی این مطالعات به تایید کارفرما رسیده و در تاریخ 1395/6/10 مبلغ دویست و نود میلیون ریال از اعتبارات پروژه آزاد و به حساب پژوهشکده واریز گردید. براساس مطالعات انجام شده برنامه ریزی گردیده است تا قرارداد جدیدی تحت عنوان احیای ذخایر آبزیان دریاچه نئور فیمابین طرفین مجددا منعقد گردد.تعداد بازديد:593