پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
اجرای موفقیت آمیز پروژه تکثیر مصنوعی ماهی کپور تالابی برای اولین بار در کشور و رهاسازی بچه ماهیان تولیدی در تالاب انزلی
سه شنبه 9 شهریور 1395
.
ماهی کپور تالاب انزلی از ماهیان بومی این تالاب بوده که ذخایر آن در چند دهه گذشته بشدت کاهش یافته و در خطر انقراض نسل قرار گرفته است.محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور با حمایت مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان و به درخواست کمیته احیای تالاب انزلی، پروژه تکثیر مصنوعی و تولید بچه ماهی کپور تالابی را برای اولین بار در کشور در سال 1394 شروع و در 8 شهریور ماه 95 در آخرین روز از هفته دولت طی مراسمی با حضور مسئولین استانی از استانداری گیلان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، ادارات کل شیلات و محیط زیست ،سازمان جهاد کشاورزی ،مراکز تکثیر و پرورش آبزیان ، اتحادیه صیادان تالاب انزلی ،نماینده سازمان جایکا ژاپن و جمع کثیری از مدعوین در ایستگاه کشت تلفیقی آبزیان شولم فومن از بچه ماهیان تولیدی رونمایی و در تالاب انزلی رها سازی شد. در اجرای این طرح با صید 120 مولد کپور تالابی، بخشی از مولدین با تزریق هورمون های طبیعی و بخشی دیگر بصورت نیمه طبیعی تکثیر شدند. در مجموع بیش از 300000 عدد بچه ماهی در وزنهای 25_20 گرم صید و با کامیون ویژه حمل بچه ماهی به تالاب انزلی منتقل و با حضور صیادان و اعضاء شورای اسلامی و بسیج منطقه آبکنار انزلی رهاسازی شد. در این مراسم دکتر خانی پور رییس پژوهشکده گزارش مصوری از مراحل اجرای پروژه ارائه و از زحمات کلیه حامیان بخصوص استاندار محترم، ریاست محترم موسسه جناب آقای دکتر پورکاظمی، ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، معاونت فنی استانداری گیلان، مدیران کل محیط زیست و شیلات استان و همچنین مجریان محترم پروژه بویژه محققین پژوهشکده و ایستگاه کشت تلفیقی و صیادان تالاب تشکر و به رسم تقدیر لوح و هدایایی تقدیم نمود. ایشان همچنین در این خصوص با خبرنگاران صدا و سیما ی سراسری و استانی و خبرگزاری ها مصاحبه و بر اولویت و تمرکز فعالیتهای تحقیقاتی موسسه و پژوهشکده بر پروژه های کاربردی برای رفع مشکلات جامعه صیادی و آبزی پروران تاکید نمود.


تعداد بازديد:551