پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
اخبار
برگزاری سمینار علمی تحت عنوان مولد سازی ماهی ماش دریای خزر در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 9 شهریور 1395
.
سمینارعلمی تحت عنوان مولد سازی ماهی ماش دریای خزر توسط مهندس اسماعیل صادقی نژاد از اعضای هیات علمی پژوهشکده در سالن کنفرانس پژوهشکده در روز یکشنبه مورخ 95.5.31 برگزار گردید. در این سمینار که با حضور محققین پژوهشکده و مهمانان از سایر مراکز علمی و اجرایی برگزار شد گزارشی از وضعیت بیولوژی ماش ماهی ،تاریخچه مطالعات تکثیر، نحوه صید و نحوه نگهداری ماهی در ایستگاه پلدشت آذربایجان غربی، نحوه نگهداری و تکثیر در مرکز تکثیر و پرورش شهید انصاری رشت ، گزارش از وضعیت بافت شناسی ماهی در سنین مختلف و زیست سنجی این ماهی ارایه شد. ماش ماهی دریای خزر از گونه های با ارزش زیستی و اقتصادی بالا است که بدلیل صید بی رویه مولدین و تکثیر طبیعی ناموفق آن در دهه اخیر، ذخایر آن در این دریا به شدت کاهش یافته و در معرض انقراض نسل قرار گرفته است.تعداد بازديد:530