پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
نمونه برداری صدف آنودونت از تالاب انزلی به منظور بررسی تغذیه صدف آنودونت در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 9 شهریور 1395
.
بمنظور بررسی تغذیه صدف آنودونت همکاران بخش آبزی پروری پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور به ایستگاه هندخاله در ناحیه تالاب مرکزی اعزام شدند و پس از بررسی نواحی مختلف این ایستگاه تنها پوسته های صدف با سنین بالا تر از 7 سال بدست آمد در حالیکه در فصل تابستان سال 94 در همین ایستگاه و همین مناطق تعدادی صدف زنده صید گردیده بود. همچنین یک طرف رودخانه به فاصله چندین کیلومتر توسط بیل مکانیکی هموار گردیده بود که همین عامل بستر زیست آنها را در یک طرف رودخانه تخریب نموده بود. لازم است که طی هماهنگی با مسئولین و سازمان های زیربط این گونه بومی تالاب انزلی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.تعداد بازديد:757