پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود دو شنبه 13 آذر 1402
اخبار
برگزاری بیست و نهمین جلسه کارگروه احیای تالاب انزلی در دفتر معاونت عمرانی استانداری گیلان
دو شنبه 25 مرداد 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در تاریخ 95/5/24 بیست و نهمین جلسه کارگروه احیای تالاب انزلی با شرکت مدیران اجرایی استان گیلان ، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و نمایندگان موسسه جایکا ژاپن در دفتر معاونت عمرانی استانداری گیلان برگزار گردید.در این جلسه گزارشات پیشرفت پروژه های احیاء از جمله طرح های تصفیه بیولوژیکی رسوبات، طرح واکیوم رسوبات و ساخت مرکز فرهنگی شناخت اکولوژی تالاب مطرح و تصمیمات لازم اخذ گردید.تعداد بازديد:509