پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
دور دهم نمونه برداری از دریاچه چیتگر بمنظور حفظ کیفیت آب توسط تیم تحقیقاتی بخش اکولوژی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور انجام شد.
دو شنبه 25 مرداد 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور دور دهم نمونه برداری از دریاچه چیتگر بمنظور حفظ کیفیت آب توسط تیم تحقیقاتی بخش اکولوژی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور از امروز در تاریخ ۲۴ مرداد از ساعت ۹ صبح اغاز گردید و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت. پارامترهای نمونه برداری شامل ؛ فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون، از لایه ها و اعماق مختلف دریاچه بوده است. همچنین نمونه برداری از پریفیتون و کفزیان در بستر توسط غواص در مناطق مختلف نیز انجام گردید. بمنظور تعیین تولیدات دریاچه در ۵ منطقه از دریاچه شیشیه های تاریک و روشن برای مدت ۲۴ ساعت جاگذاری گردید. نمونه های آب نیز از ایستگاههای مختلف برداشت و جهت انالیز پارامترهای مواد مغذی ،کدورت، و کلروفیل.....به ازمایشگاه هیدروشیمی در مجاور دریاچه انتقال گردید.
تعداد بازديد:527