پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
برگزاری دوره آموزشی اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی، تجزیه و تحلیل حالت خرابی در صنایع غذایی در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 19 مرداد 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور دوره آموزشی اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی، تجزیه و تحلیل حالت خرابی در صنایع غذایی برگزار گردید. این دوره آموزشی در طی دو روز در مورخه 16 و 17 مرداد ماه در محل معاونت غذا و دارو برگزار گردید. این دوره آموزشی با حضور مسول فنی بخش تحقیقات فرآوری پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور و ۲۲ نفر از مسولین سایر واحدهای بخش خصوصی در طی دو روز برگزار گردید. در این دوره اصول طراحی کارخانجات با موضوعات مشروحه ای همچون عوامل کلیدی در طراحی، طراحی مفهومی، فازها ی طراحی و امکانپذیر های استراتژیک و اقتصادی و مهندسی ساخت مطرح گردید. در این دوره همچنین تجزیه و تحلیل حالات خرابی و اثرات آن، پیش بینی این حالات، تعیین اقداماتی برای حذف و یا کاهش آنها، تجزیه و تحلیل نتایج، چرایی کاربرد این روش در ساختار نظام کیفیت، زمان استفاده از این تجزیه وتحلیل و مباحث تخصصی دیگر بحث شد.تعداد بازديد:534