پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
برگزاری سمینار علمی "بررسی اثر ضد ویروسی نانوذرات نقره بر رابدوویروس عامل بیماری ویرمی بهاره ماهی کپور" در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 19 مرداد 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور سمینار علمی "بررسی اثر ضد ویروسی نانوذرات نقره بر رابدوویروس عامل بیماری ویرمی بهاره ماهی کپور" توسط آقای مهندس رمضانی از محققین بخش بهداشت و بیماریها و با حضور همکاران و مدعوین در مورخه 95/5/17 در سالن همایشات پژوهشکده ارائه شد.تعداد بازديد:499