پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود چهار شنبه 28 اردیبهشت 1401
اخبار
برگزاری جلسه تدوین استاندارد دو فرآورده غذایی جدید از ماهی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 12 مرداد 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در راستای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، جلسه فنی و نهایی تدوین استاندارد دو فرآورده با ارزش غذایی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور با حضور متخصصان انستیتو تغذیه ، سازمان دامپزشکی کشور ، سازمان غذا و دارو و چندین شرکت فرآوری بخش خصوصی و با محوریت بخش تحقیقات فرآوری آبزیان در سازمان ملی استاندارد کشور در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۵/۱۰ در تهران تشکیل گردید و پس از تصویب نهایی ، دو محصول جدید شیلاتی مجوز تولید صنعتی را کسب خواهند نمود .تعداد بازديد:470