پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
برگزاری جلسه تدوین استاندارد دو فرآورده غذایی جدید از ماهی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
سه شنبه 12 مرداد 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در راستای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، جلسه فنی و نهایی تدوین استاندارد دو فرآورده با ارزش غذایی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور با حضور متخصصان انستیتو تغذیه ، سازمان دامپزشکی کشور ، سازمان غذا و دارو و چندین شرکت فرآوری بخش خصوصی و با محوریت بخش تحقیقات فرآوری آبزیان در سازمان ملی استاندارد کشور در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۵/۱۰ در تهران تشکیل گردید و پس از تصویب نهایی ، دو محصول جدید شیلاتی مجوز تولید صنعتی را کسب خواهند نمود .تعداد بازديد:548