پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود يک شنبه 6 اسفند 1402
اخبار
تفاهم همکاری با دانشجویان مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد در ایستگاه تحقیقات تخصصی تغذیه و غذای زنده آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
يک شنبه 10 مرداد 1395
.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در مردادماه سال جاری با هدف همکاری مشترک با دانشگاه و درآمدزایی برای تامین هزینه های جاری در قالب قرارداد تکلیفی همزمان چهار پروژه دانشجویی تحت عناوین زیر بترتیب در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد در ایستگاه تحقیقات تخصصی تغذیه و غذای زنده آبزیان (ساحل غازیان) آغاز گردید.این پروژه ها عبارتند از: 1- تاثیر سطوح پروبیوتیک پیدیوکوکوس در جیره بر رشد، ماندگاری، فراسنجه های همولنف، فلور باکتریایی روده و آنزیم های گوارشی بچه شاه میگوی آب شیرین. 2- تاثیر جایگزینی نسبی گلوتن گندم بجای پودر ماهی بر شاخصهای رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی سفید دریای خزر. 3- تعیین فاکتورهای رشد و خونی بچه ماهی سفید دریای خزر تغذیه شده با سطوح مختلف جاذب غذایی طبیعی (عصاره گاماروس). 4- تعیین فاکتورهای رشد و خونی بچه ماهی سفید دریای خزر تغذیه شده با سطوح مختلف جاذب غذایی مصنوعی(بتائین).تعداد بازديد:681