پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود دو شنبه 13 آذر 1402
اخبار
بازدید رییس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور از کارگاه پرورش ماهیان خاویاری در کشور روسیه
يک شنبه 10 مرداد 1395
.
در تاریخ هفتم مردادماه دکتر علی اصغر خانی پور رییس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور از مجتمع پرورش ماهیان خاویاری اسلاوین در منطقه کامیزیاک استان آستراخان روسیه و در حدود یکصد کیلو متری شهر آستراخان بازدید نمود.این بازدید به دعوت دکتر آندره میخایلوویچ از متخصصین پرورش ماهیان خاویاری و رییس این مجتمع صورت گرفت. دراین مجتمع انواع ماهیان خاویاری خالص و هیبرید با هدف تولید بچه ماهی ، گوشت و خاویار پرورش داده می شوند. از نکات جالب پرورشی پرورش توام و فوق متراکم ماهیان خاویاری در حوضچه های فایبرگلاس در سالن و پرورش در قفس در رودخانه ولگا است.بچه ماهیان ابتدا تا وزن 5_3 گرم در حوضچه های سالنی پرورش داده شده و سپس در قفس های شناور مستقر در رودخانه سورت می شوند.بر اساس مذاکرات انجام شده دوره پرورش برای تولید گوشت 3 سال و دوره پرورش برای خاویار حداقل 6 سال و ضریب تبدیل غذای پرواری 1.2 می باشد.این مجتمع همچنین سالیانه 100_50 هزار بچه ماهی خاویاری برای فروش به پرورش دهندگان تولید می کند.بخشی از بچه ماهیان تولیدی از گونه های غیر هیبرید و بومی دریای خزر و عمدتا تاس ماهی روسی نیز برای بازسازی ذخایر توسط دولت خریداری و به دریا رها سازی می شود.

تعداد بازديد:595