پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
اخبار
با تکثیر موفق کپور تالاب انزلی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور این گونه با ارزش از خطر انقراض نسل نجات می یابد
سه شنبه 29 تیر 1395
.
کپور تالاب انزلی یکی از ماهیان منحصربفرد و پر طرفدار تالاب انزلی برای مردم و خصوصا صید ورزشی بوده که در دهه اخیر بدلبل صید بی رویه مولدین در تالاب انزلی ذخایر آن تا حد انقراض نسل کاهش یافته است. پژوهشکده آبزی‌پروری آبهای داخلی کشور در چند سال گذشته مطالعات اولیه جهت تعیین نرماتیوهای تکثیر مصنوعی این گونه مهم و اقتصادی را انجام داده و در سال94 موفق به عقد قراداد و دریافت اعتبارات لازم برای تکثیر و رهاسازی بچه ماهی کپور تالابی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان گردید. این پروژه عظیم با مشارکت اتحادیه صیادان تالاب ، اداره کل محیط زیست و اداره کل شیلات استان گیلان توسط محققین پژوهشکده در مزرعه تحقیقاتی کشت تلفیقی آبزیان شولم فومن با صید حدود 300 مولد کپور از تالاب آغاز گردید و با تکثیر مصنوعی و نیمه مصنوعی آنها با روش های اختصاصی موفق به تولید صدها هزار عدد بچه ماهی در وزن های 10_5 گرم گردید. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مقرر گردیده است رها سازی بچه ماهیان تولید شده برای اولین بار طی مراسمی و با حضور استاندار محترم، نمایندگان محترم استان ، ریاست محترم موسسه و مدیران استان گیلان بزودی در تالاب انزلی صورت پذیرد.تعداد بازديد:541