پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود يک شنبه 2 اردیبهشت 1403
اخبار
سمینار علمی هفتگی با عنوان " بررسی ساختمان شبکه های توری در قفس های پرورش ماهی در دریا" در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی برگزار گردید.
سه شنبه 29 تیر 1395
.
بر اساس برنامه ریزی سخنرانی های علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی روز یکشنبه 95.4.27 سمینار علمی با عنوان " بررسی ساختمان شبکه های توری در قفس های پرورش ماهی در دریا" توسط آقای دکتر علی اصغر خانی پور در سالن اجتماعات این پژوهشکده برگزار گردید. در این سخنرانی علمی انواع بافته های توری، جنس بافته ها، ساختمان توری، نمره بندی بافته ها و سایر مشخصات توری مناسب برای قفس های پرورش ماهی در دریا معرفی گردید. از مهمترین الیاف مدرن نسل جدید الیاف نوع دایناما و الیاف سیمی یا فلزی Econet عنوان شد. مهم اینکه نوع فلزی نیازی به مواد آنتی فولینگ ندارد. اما با توجه به شرایط دریای خزر بافته دایناما مناسب تر خواهد بود. در پایان این سمینار علمی مباحث و سوالات متعددی نیز توسط حاضرین در جلسه مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.تعداد بازديد:595