پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
اخبار
اجرای موفقیت آمیز فاز اول آزمایشات ویروس شناسی مزارع پرورش ماهیان سردابی کشور در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
شنبه 26 تیر 1395
.
فاز اول آزمایشات ویروس شناسی مزارع منتخب ماهیان قزل آلای کشور در طرح ملی تولید قزل آلای SPF با موفقیت در آزمایشگاه ویروس شناسی پژوهشکده ٱبزی پروری ٱبهای داخلی کشور، بندر انزلی، به اتمام رسید و نتایج آن ارسال شد . در این بررسیها بدلیل عدم وجود علایم بالینی، ردیابی ویروس در ماهیان با ظاهر سالم انجام شده و جهت اطمینان از عدم وجود ذرات ویروسی در بافتهای ماهیان کشت های مکرر سلولی تا پنج پاساژ کور با فواصل 10 روزه انجام گردید و آزمایشات RT-PCR و IFAT به عنوان روش های تشخیصی به کار گرفته شد.تعداد بازديد:484