پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود جمعه 31 شهریور 1402
اخبار
برگزاری جلسه تدوین استاندارد خاویار ایران در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
جمعه 25 تیر 1395
.
دومین جلسه تخصصی بازنگری استاندارد و ویژگیهای خاویار با حضور ریاست محترم و دبیر موسسه استاندارد ، کارشناسان شرکت مادر تخصصی امور ماهیان خاویاری و کارشناسان ادارات و محققین بخش تحقیقات فرآوری آبزیان در تاریخ 95/4/23 برگزار شد. در این جلسه بندهای دیگری از ویژه گیهای استاندارد خاویار بررسی و اصلاح شد و اصلاح باقیمانده بندها به جلسه بعدی موکل گردید. لازم به توضیح است که بر اساس توانمندی های تخصصی موجود در پژوهشکده، تدوین تقریبا تمامی استانداردهای ملی فرآورده های شیلاتی توسط موسسه ملی استاندارد ایران در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان انجام می شود.تعداد بازديد:531