پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود يک شنبه 6 اسفند 1402
اخبار
برگزاری جلسه هماهنگی پرورش ماهی سوف پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور و جهاد نصر
جمعه 25 تیر 1395
.
جلسه ای پیرامون خدمات مشاوره ای - پژوهشی پژوهشکده در خصوص امکان پرورش ماهی سوف در مزرعه ماهیان سر دابی برای پرورش در قفس در دریای خزر با معاون مدیر عامل و سایر اعضا ی موسسه جهاد نصر در محل دفتر موسسه جهاد نصر در تهران در تاریخ 95.4.22 برگزار گردید . در این جلسه که با شرکت محققین پژوهشکده و ریاست بخش آبزی پروری موسسه برگزار شد ، معاون پژوهشی پژوهشکده به بیان اهمیت گونه های بومی از جمله ماهی سوف در سیستم آبزی پروری در قفس پرداخت و مطالعات پژوهشی بر گرفته از وضعیت بیولوژی این ماهی در پرورش را لازم دانستند. همچنین در خصوص اهمیت واردات نسل اهلی این ماهی از خارج کشور و با رعایت ضوابط زیست محیطی و انجام آزمایشات دوره ای بر گونه داخلی موجود در مزرعه قزل پاک تاکید داشتند. جناب دکتر متین فر رییس محترم بخش آبزی پروری موسسه،و دکتر بهمنش نیز به بیان دیدگاه پرداختند و دکتر صیاد بورانی گزارشی فنی از بازدید از مزرعه قزل پاک لنگرود ارایه داد. سپس مدیران و کارشناسان موسسه جهاد نصر مطالبی را در خصوص انجام خدمات مشاوره بیان داشتند. در نهایت قرار شد پیش نویس قرارداد پیشنهادی پژوهشکوه مورد مطالعه موسسه جهاد نصر قرار گیرد و پژوهشکده خدمات آزمایشگاهی و خدمات کارشناسی را برآورد و درخواست اعتبار نماید . در ضمن قرار شد پژوهشکده بعنوان مشاور و ناظر در این پروژه ایفای نقش نماید.تعداد بازديد:556