پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
عقد قرارداد اجاره حق العمل تولید فرآورده آبزیان بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
جمعه 25 تیر 1395
.
با تاییدات خداوند متعال و در سایه هدایت و حمایت های پیگیر ریاست محترم موسسه در تاریخ 95/4/23 پیش نویس قرارداد اجاره حق العمل تولید انواع فرآورده های غذایی آبزیان فی مابین پژوهشکده و اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی کشور به مدت یکسال امضاء شد.در این قرارداد انشاءالله بر اساس دست آوردهای تحقیقاتی محققین پژوهشکده و با هدف افزایش سرانه مصرف آبزیان در کشور از طریق تولید غذاهای آماده مصرف ماهی و سایر آبزیان ،انواع فرآورده های غذایی آبزیان نظیر فیش برگر، فیش فینگر، فیش بال، ماهیان دودی گرم، فیله های طعمدار و روکش دار ماهی و میگو ، ماریناد ماهی، خاویار رنگی و سایر فرآورده های غذایی برای عرضه در سراسر کشور توسط اتحادیه ماهیان گرم آبی و زیر نظر محقیقین در سالن تولید بخش فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی تولید و عرضه خواهد شد.تعداد بازديد:450