پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود پنج شنبه 10 آذر 1401
اخبار
عقد قرارداد اجاره حق العمل تولید فرآورده آبزیان بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
جمعه 25 تیر 1395
.
با تاییدات خداوند متعال و در سایه هدایت و حمایت های پیگیر ریاست محترم موسسه در تاریخ 95/4/23 پیش نویس قرارداد اجاره حق العمل تولید انواع فرآورده های غذایی آبزیان فی مابین پژوهشکده و اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی کشور به مدت یکسال امضاء شد.در این قرارداد انشاءالله بر اساس دست آوردهای تحقیقاتی محققین پژوهشکده و با هدف افزایش سرانه مصرف آبزیان در کشور از طریق تولید غذاهای آماده مصرف ماهی و سایر آبزیان ،انواع فرآورده های غذایی آبزیان نظیر فیش برگر، فیش فینگر، فیش بال، ماهیان دودی گرم، فیله های طعمدار و روکش دار ماهی و میگو ، ماریناد ماهی، خاویار رنگی و سایر فرآورده های غذایی برای عرضه در سراسر کشور توسط اتحادیه ماهیان گرم آبی و زیر نظر محقیقین در سالن تولید بخش فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی تولید و عرضه خواهد شد.تعداد بازديد:413