پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
مقاومت دارویی برخی گونه های بیماری زا به آنتی بیوتیک در مزارع پرورش ماهی استان گیلان
سه شنبه 15 تیر 1395
.
بر اساس دست آوردهای محققین بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در بررسیهایی که از سال 1388 تا سال 1394 بر روی آب مزارع مختلف پرورشی و همچنین ماهیان پرورشی ( گرمابی و زینتی) انجام شد نشان داد که بسیاری از گونه های بیماریزا در آب و ماهی نسبت به آنتی بیوتیکهای تری متو پریم سولفامتاکسازول و فلورفنیکل و تتراسایکلین مقاومت دادند. این مقاومت ها میتواند ناشی از مصرف بی رویه آنتی بیوتیکهاباشد که سبب مشکلات زیست محیطی و تلفات زیاد در طی این سالیان در ماهیان گردیده است. لازم بذکر است بسیاری از باکتریهای مقاوم به این آنتی بیوتیکها، از نوع باکتریهای گرام منفی وبیماریزا بوده اند.تعداد بازديد:498