پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
افزایش قابل توجه شاخص تروفی در حوزه آبهای ساحلی بندر انزلی در سال 1395
سه شنبه 15 تیر 1395
.
در اجرای پروژه تحقیقاتی بررسی جوامع پلانکتنی و تاثیر آن بر ذخایر کیلکا ماهیان دریای خزر در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در سال1395 و در همین راستا در مطالعه برخی از شاخص های تروفی در سواحل جنوب غربی دریای خزر، بیانگر افزایش محسوس شاخص های تروفی در مقایسه با سالهای گذشته بوده است. میزان کلروفیل a در اردیبهشت ۹۵ بیش از دوبرابر در مقایسه با سال۹۳ شده است. میزان Secchi depth از دیگر عوامل مهم بوده که در منطقه مورد مطالعه بیش از یک متر کاهش داشته است. نکته قابل ذکر افزایش میزان غلظت نیترات بوده که درمقایسه با بهار۹۳ چندین برابر بود. این تغییرات بیانگر افزایش بار مواد مغذی و الودگی است که از حوضه ابخیز خزر بدلیل افزایش فعالیتهای انسانی به دریا وارد میگردد. ادامه این روند، شرایط را برای رشد و شکوفایی گونه های مهاجم و غیر بومی مهیا می نماید.
تعداد بازديد:637