پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی > صفحه اصلی
ورود شنبه 8 مهر 1402
اخبار
تشکیل بیست و هفتمین جلسه طرح کلان احیای تالاب انزلی در استانداری گیلان
سه شنبه 15 تیر 1395
.
روز پنجشنبه مورخه 95.4.10 ساعت 8 صبح بیست و هفتمین جلسه طرح کلان احیای تالاب انزلی در دفتر معاونت عمرانی استانداری گیلان تشکیل شد. در این جلسه گزارشی از روند اجرایی و نتایج پروژه تکثیر مصنوعی ماهی کپور تالابی توسط پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور ارائه شد. فعالیت های انجام شده مورد توجه و تاکید اعضاء قرار گرفته و مقرر شد تتمه اعتبارات مصوب این پروژه بر اساس پروپوزال از طریق ادراه کل حفاظت محیط زیست گیلان برای ادامه فعالیت ها به پژوهشکده تخصیص یابد.
تعداد بازديد:517